Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor Gegevensverwerking
Lexcom Legal, gevestigd aan Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactinformatie:
Website: Lexcom Legal
Adres: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam
Telefoon: +31 (20) 238-1035
E-mail: swart@lexcom.nl

De heer Swart, Functionaris Gegevensbescherming bij Lexcom Legal, is bereikbaar via bovenstaand e-mailadres.

Verwerking van Persoonsgegevens
Lexcom Legal verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Verwerking van Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens
Lexcom Legal verzamelt niet actief bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Wij adviseren ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te waarborgen dat er geen gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien u meent dat wij persoonlijke informatie van een minderjarige hebben verzameld zonder toestemming, neem dan contact op via swart@lexcom.nl, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Doelen van Gegevensverwerking
Lexcom Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze diensten aan u te leveren.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Lexcom Legal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die significante gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen
Lexcom Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De bewaartermijnen voor uw e-mailadres, voor- en achternaam zijn maximaal 4 weken na het beantwoorden van uw bericht. Tenzij anders wordt overeengekomen, door bijvoorbeeld een samenwerking.

Delen van Persoonsgegevens met Derden
Lexcom Legal verkoopt geen gegevens. Lexcom Legal deelt uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan lokale experts zoals makelaars of taxateurs. 

Cookies en Vergelijkbare Technieken
Lexcom Legal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt cookies deactiveren door uw browserinstellingen aan te passen en alle eerder opgeslagen informatie te verwijderen.

Rechten omtrent Uw Gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lexcom Legal. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan swart@lexcom.nl. Ter bescherming van uw privacy, kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Lexcom Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet adequaat beveiligd zijn, neem dan contact op via swart@lexcom.nl.

naar top