Huurverhogingsprocedure Winkelruimte

Huurverhogingsprocedure Winkelruimte

Rechtbank Den Bosch: moet huurder winkelruimte een in de huurovereenkomst opgenomen en van de wet afwijkende huurverhogingsprocedure volgen?

Artikel 7:304 BW. Verzoekster verzoekt benoeming van een deskundige ex artikel 7:304 lid 2 BW. Verweerster stelt dat verzoekster niet ontvankelijk is in het verzoek omdat zij niet de in artikel 9.2 van de algemene bepalingen voorgeschreven route heeft gevolgd om tot toetsing van de huurprijs te komen. Geoordeeld wordt dat artikel 9.2 ten nadele van de huurder afwijkt van het bepaalde in artikel 7:304 BW, zodat verzoekster een beroep op de vernietigbaarheid toekomt, en dat ‘serieuze onderhandeling’ geen ontvankelijkheidsvereiste is.

Voor vragen over huurverhogingsprocedure winkelruimte, kunt u te allen tijde contact opnemen.

Frank Swart

Als professioneel advocatenkantoor in Amsterdam kan Lexcom Legal u van dienst zijn. Voor meer informatie over huurverhogingsprocedures raadpleeg “huurverlaging winkel”, de volledige uitspraak of neem persoonlijk contact op.

naar top