Doorstroming Huurmarkt

Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

Het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte. Één van deze wijzigingen betreft de verhuur voor bepaalde tijd.

In de nieuwe wet wordt tijdelijke verhuur mogelijk. Voor zelfstandige woonruimte geldt in geval van tijdelijke verhuur een maximale duur van twee jaar, terwijl voor onzelfstandige woonruimte een maximum geldt van vijf 5 jaar.

Voor vragen over doorstroming huurmarkt, kunt u te allen tijde contact opnemen.

Frank Swart

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de maximale termijn (de huurtermijn mag ook korter van duur zijn). Een opzegging is niet vereist, maar de verhuurder moet de huurder wel tijdig waarschuwen voor het einde van de huurovereenkomst. Doet de verhuurder dat niet (tijdig), dan eindigt de huurovereenkomst niet. Blijft de huurder zitten en betaalt hij de maandelijkse huur, dan ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en komt aan de huurder de reguliere huurbescherming toe.

De wet biedt huurders thans de mogelijkheid om de aanvangshuurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Hiervoor geldt een huurtermijn van zes maanden. Laat de huurder deze huurtermijn verstrijken, dan is hij gebonden aan de overeengekomen huurprijs. Voor tijdelijke huur geldt deze beperking niet: gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst kan de huurder de huurprijs laten toetsen. Zetten partijen de huurovereenkomst voort na het verstrijken van de bepaalde duur, dan geldt nogmaals een huur termijn van zes maanden waarbinnen de huurprijs kan worden getoetst.

naar top